Izrabljena vozila

unnamed

Izrabljeno vozilo je vozilo, ki je odpadek v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja in ga morajo zadnji imetniki skladno z 8. členom Uredbe o izrabljenih vozilih (Uradni list RS št. 32/2011, 26/2012) oddati na zbiralnem mestu ali v obratu za razstavljanje, ki izvaja tudi prevzem izrabljenih vozil.

Podjetje P.Uršič d.o.o. smo zbiralno mesto za izrabljena vozila. Ob oddaji izrabljenega vozila zadnji imetnik prejme predpisano potrdilo o uničenju vozila. Zadnji imetnik mora potrdilo o uničenju vozila predložiti skupaj z registrskimi tablicami pri odjavi vozila v skladu s predpisi, ki urejajo registracijo motornih vozil.

V kolikor oseba, ki odda vozilo v razgradnjo, ni lastnik vozila, je potrebno predložiti kopijo osebne izkaznice lastnika in podpisano pooblastilo.

Oddaja izrabljenega vozila je brezplačna!