O podjetju

Več kot 30 letne izkušnje na področju ravnanja s sekundarnimi surovinami!

Več kot tridesetletne izkušnje na področju ravnanja s sekundarnimi surovinami so bile osnova za ustanovitev podjetja Kušar&Uršič d.o.o., družbe za reciklažo, storitve in trgovino. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2000 s sedežem v Rušah. S spremembo v lastniški strukturi leta 2015 smo se preimenovali v P.Uršič d.o.o.

Osnovna dejavnost podjetja je zbiranje, prevoz, predelava in prodaja odpadkov. Sprejemamo različne kovinske in nekovinske odpadke, ki jih z ustreznimi postopki pripravimo za nadaljnje procese.  Ustrezno predelani odpadki so vhodna surovina domačim in tujim železarnam, livarnam in drugim predelovalcem odpadkov. Ukvarjamo se z odkupom in prodajo repromateriala ter tehnoloških viškov. Poskrbimo pa tudi za demontažo in razrez kovinskih konstrukcij.

Ker postaja okolje podjetij vse bolj kompleksno, nudimo zasebnim in javnim podjetjem ter fizičnim osebam kakovostne rešitve na področju ravnanja z odpadki. Na vašo željo vam pomagamo pri optimizaciji procesa nastajanja odpadkov ter oblikovanju ustreznih rešitev ravnanja z odpadki v skladu z veljavno okoljsko in drugo zakonodajo.

Na podlagi vašega naročila vam dostavimo ustrezne zabojnike in vašim potrebam prilagodimo način zbiranja odpadkov. Kontaktirajte nas! Pripravili vam bomo ugodno ponudbo in se potrudili vzpostaviti obojestransko zadovoljstvo.

dsc00758Pri Agenciji RS za okolje smo v skladu z okoljsko zakonodajo registrirani kot:

  • zbiralec odpadkov
  • prevoznik odpadkov
  • posrednik odpadkov
  • predelovalec odpadkov
  • zbiralec odpadnih akumulatorjev
  • zbiralec odpadnih olj
  • zbiralec odpadne embalaže in
  • zbiralec izrabljenih vozil.

Poslanstvo

Podjetje P.Uršič d.o.o. smo malo družinsko podjetje, ki z dejavnostjo predelave odpadkov pomembno prispevamo k zmanjšanju obremenjevanja okolja in izčrpavanju neobnovljivih naravnih virov.