Podjetje P.Uršič d.o.o. smo malo družinsko podjetje, ki z predvsem z dejavnostjo predelave odpadkov pomembno prispevamo k zmanjšanju obremenjevanja okolja in izčrpavanju neobnovljivih naravnih virov.