Ravnanje z odpadki

Podjetje P. Uršič d.o.o. smo podjetje z dolgoletno tradicijo na področju zbiranja, predelave in prodaje odpadkov na področju Slovenije in evropske regije. Dejavnost ravnanja z odpadki obsega:

  • zbiranje nevarnih in nenevarnih odpadkov,
  • prevoz odpadkov,
  • predelavo odpadkov,
  • storitve v okviru shem,
  • razne storitve.
Za opravljanje dejavnosti razpolagamo z vsemi potrebnimi potrdili in dovoljenji:
  • potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev nenevarnih in nevarnih odpadkov,
  • potrdilo o vpisu v evidenco prevoznikov odpadkov,
  • potrdilo o vpisu v evidenco posrednikov nenevarnih in nevarnih odpadkov, okoljevarstveno dovoljenje za obdelavo odpadkov in
  • potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev izrabljenih vozil, odpadne embalaže ter odpadnih baterij in akumulatorjev.