Predelava odpadkov

Predelava odpadkov

Z ustreznimi postopki predelave odpadkov zagotavljamo sekundarne surovine za domače in tuje železarne, livarne in druge predelovalce odpadkov ter s tem omogočamo prehod z linearnega na krožno gospodarstvo, ki temelji na uporabi obnovljivih virov.