Storitve v okviru shem

Storitve v okviru shem

Kot podizvajalci sodelujemo v okviru naslednjih shem:

Intrerseroh d.o.o. – prevzem odpadne embalaže,

Tabakum d.o.o. – odkup odpadnih akumulatorjev,

Karbon d.o.o. – prevzemno mesto za izrabljena vozila.