Zbiranje odpadkov

Zbiranje odpadkov

Strankam nudimo možnost ločenega zbiranja odpadkov, kar zagotovimo z dostavo ustreznih zabojnikov na želeno lokacijo. Razpolagamo z zabojniki različne velikosti, od 4 m3 do 30 m3. S tem omogočamo učinkovito in enostavno ločevanje odpadkov pri povzročiteljih. Odpadke prevzamemo tudi na sedežu podjetja.

Rešitve ustvarjamo tudi za občane! V času uradnih ur izvajamo na sedežu podjetja odkup sekundarnih surovin od fizičnih oseb. V primeru večjih količin zagotovimo dostavo zabojnikov ali odvoz z mesta nastanka.