Storitve

Na področju ravnanja z odpadki vam na temelju dolgoletnih izkušenj nudimo:

demontažo in razrez kovinskih konstrukcij ter naprav,

svetovanja na področju ravnanja z odpadki (pomoč pri potrjevanju evidenčnih listov in vzpostavitvi sistema, vzpostavitvi sistema učinkovitega doseganja okoljskih ciljev),

izdelavo načrta ravnanja z odpadki,

izdelavo načrta gospodarjenja z odpadki,

svetovanje na področju okoljske zakonodaje in

meritve radioaktivnosti pošiljk sekundarnih kovinskih surovin.