Vrste odpadkov

Z namestitvijo zabojnikov pri povzročiteljih odpadkov, z demontažo in razrezom kovinskih konstrukcij ter naprav, z odkupom odpadkov od fizičnih oseb zbiramo in predelujemo naslednje vrste odpadkov:


Odpadna jekla

Odpadna nerjavna in rjavna pločevina, odpadni ostružki in odrezki, odsluženi delovni stroji, orodja…


Opadne barvne kovine

Odpadni aluminij, baker, medenina, bron, svinec, cink…


Odpadno embalažo

Odpadna kartonska embalaža, odpadna plastična, lesena, kovinska in steklena embalaža


Odpadne kable

Odpadne aluminijaste kable, odpadne bakrene kable


Odpadni papir

Časopisi, revije, arhiva


Odpadna stekla

Odpadno barvno, belo in lepljeno steklo


Odpadne absorbente

Odpadne čistilne krpe in zaščitna oblačila, onesnažena z nevarnimi snovmi.


Odpadne akumulatorje


Izrabljena vozila

unnamed